กลุ่มบริษัทดีที แต่งตั้งผู้บริหารธุรกิจใหม่ เปิดตัว xCash แอปพลิเคชั่นสะสมแต้มเงิน ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน

6 ธันวาคม 2562, กรุงเทพฯ – คุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) องค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น แต่งตั้งคุณวิฑิต อาภาพาส ดำรงตำแหน่งประธานผู้อำนวยการ และคุณนนทิ ศัพทเสวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DLC) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิตัลแพลทฟอร์มในระดับสากล ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม อาทิ e-loyalty platform, e-logistic platform e-commerce platform และ e-donation platform พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่นสะสมแต้มเงิน xCash ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้บริโภค ในทุกการใช้จ่าย ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน

คุณวิฑิต อาภาพาส มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี สินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมและการพัฒนาแบรนด์ วัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัย และสินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดยทุ่มเทให้กับการทำงานนี้มายาวนานกว่า 20 ปี ภายใต้บริษัทดี ซูพรีม จำกัด รวมทั้งมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาและให้บริการด้านดิจิตัลแพลทฟอร์มให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

สำหรับ คุณนนทิ ศัพทเสวี จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก The University of Nottingham (UK) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที มัลติมีเดีย และจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโทรคมนาคมมากว่า 10 ปี และดูแลด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดในหลายส่วนงาน อาทิ Internet of Thing (IoT), 4G/3G, WiFi, Non-voice Multimedia, Digital Content, Mobile Application, Digital portal และยังมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร สายงาน Electronic channel, Mobile financial services พัฒนา mobile/internet banking, payment gateway, mobile credit card, e-wallet, prepaid virtual card

ทางด้าน คุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทดีทีเล็งเห็นว่า การพัฒนาและให้บริการด้านดิจิตัลแพลทฟอร์มในระดับสากล ถือเป็นพันธกิจสำคัญของกลุ่มบริษัท “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอต้อนรับผู้บริหารทั้งสองท่านนี้มาร่วมแรงร่วมใจพัฒนา และผลักดันให้ดิจิตัลแพลทฟอร์ม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวมได้อย่างดีที่สุด

ในนามของกลุ่มบริษัทดีที เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การนำทัพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของทั้งสองท่านนี้ จะทำให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เกิดความพึงพอใจสูงสุด และจะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน”

ผลลัพธ์
การยืนยัน