xCash คว้ารางวัล สุดยอด SME Start Up Award

นายวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนา และให้บริการแอปพลิเคชัน xCash และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 21 สิงหาคม 2562, นายวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนา และให้บริการแอปพลิเคชัน xCash เข้ารับรางวัลสุดยอด SME Start Up Award ครั้งที่ 3 ซึ่งมอบให้บริษัทสตาร์ทอัพ (Start Up) ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งบริษัทนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทและขยายโอกาสทางธุรกิจ รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผลลัพธ์
การยืนยัน