คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

1. คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

1.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.digitalifecorp.com และ/หรือ สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับทาง https://www.digitalifecorp.com ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการให้อีเมลแอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ ข้อมูลอื่น ๆ อีกทั้งยังรวมถึงท่านได้รับประกันว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่จะใช้งานเว็บไซต์

1.2 ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกใช้เพียงเพื่อการติดต่อระหว่าง Digitalife Corporation Limited และตัวท่านเท่านั้น

1.3 https://www.digitalifecorp.com ใช้ IP และ Cookies ในการเก็บข้อมูล และเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นหรือสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อปรับปรุงการบริการ

1.4 https://www.digitalifecorp.com จะใช้ความพยายามระมัดระวังป้องกันการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และ https://www.digitalifecorp.com จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการของ https://www.digitalifecorp.com ที่มีต่อท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน

1.5 ท่านอนุญาตให้ https://www.digitalifecorp.com ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมาย 

1.6 https://www.digitalifecorp.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น ไฮเปอร์ลิงค์, เว็บไซต์พันธมิตร, แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) https://www.digitalifecorp.com ไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเว็บบนั้นๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าเว็บไซต์ใดก็ตาม

1.7 หากท่านต้องการบอกกล่าวเกี่ยวกับ https://www.digitalifecorp.com แก่เพื่อนของท่านผ่านระบบของhttps://www.digitalifecorp.com ท่านต้องระบุชื่อและอีเมล์ของเพื่อน และ https://www.digitalifecorp.com จะส่งอีเมลแก่เพื่อนของท่านเพื่อเชิญเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือดูเนื้อหานั้น ๆ และจะเก็บข้อมูลนี้เพื่อทำการวัดผลการทำงานของระบบดังกล่าว หากเพื่อนของท่านต้องการให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถติดต่อ https://www.digitalifecorp.com ที่ [email protected]

1.8 https://www.digitalifecorp.com อาจเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามหรือการร่วมชิงโชค ถ้าท่านต้องการร่วมสนุก ทาง https://www.digitalifecorp.com จะขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนตัว และท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ https://www.digitalifecorp.com ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อให้ท่านรับรางวัลหรือสังเกตการเช้าใช้งานของเว็บไซต์

1.9 https://www.digitalifecorp.com ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม

1.10 หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขหรือคำชี้แจงจาก https://www.digitalifecorp.com ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรใช้งาน https://www.digitalifecorp.com

2. การติดต่อสื่อสารและข่าวสารจาก https://www.digitalifecorp.com.

2.1 https://www.digitalifecorp.com อาจส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการไปยังท่าน เช่น จดหมายต้อนรับ การแจ้งหนี้ ข้อมูลการบริการทางเทคนิค และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น ตลอดจนส่งการสำรวจความคิดเห็นหรือโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ท่านอาจเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับข่าวสารจาก https://www.digitalifecorp.com ได้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก และท่านสามารถยกเลิกจดหมายข่าวได้เมื่อท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยกเลิกจดหมายข่าวสามารถอ่านได้ที่ส่วนการรับและยกเลิกการรับจดหมายข่าว หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการสมาชิกและจดหมายข่าว กรุณาอีเมลมายัง [email protected]

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น

3.1 https://www.digitalifecorp.com อาจใช้ข้อมูลการใช้งานของท่านร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ แต่จะไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 https://www.digitalifecorp.com อาจเข้าถึงและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็น หรือโดยอำนาจของกฎหมาย หรือจากการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายของ https://www.digitalifecorp.com หรือของเว็บไซต์ หรือเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ https://www.digitalifecorp.com หรือเพื่อเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com หรือของสาธารณชน

4. การยกเลิกการรับจดหมายข่าว

4.1 ท่านอาจเลือกว่าไม่ต้องการรับข่าวสารการตลาดจาก https://www.digitalifecorp.com จากแบบฟอร์มการลงทะเบียน อีกทั้งยังสามารถเลือกหยุดรับอีเมลโปรโมชั่นที่จะส่งมาจาก https://www.digitalifecorp.com โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อมาที่ [email protected]://www.digitalifecorp.com จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่นซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

4.2 ท่านสามารถติดต่อ https://www.digitalifecorp.com หากไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่น

5. ล็อกไฟล์

โดยปกติของเว็บไซต์ส่วนมาก https://www.digitalifecorp.com จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติและรวมรวมไว้ในล็อกไฟล์ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่น IP Address ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วันเวลาและเก็บไว้ในล็อกไฟล์ ข้อมูลอ้างอิงการเข้าเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้

6. Cookies

https://www.digitalifecorp.com ใช้ "Cookies" เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ใน https://www.digitalifecorp.com และให้ท่านท่องโลกออนไลน์ได้ในแบบของท่าน Cookies เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่ถูกวางลงบนฮาร์ดดิสก์โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ และมีข้อมูลซึ่งสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่เปิด Cookies ให้ท่าน

https://www.digitalifecorp.com ใช้ Cookies เก็บบันทึกการตั้งค่า และข้อมูลอื่นๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลที่ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง Cookies ยังสามารถใช้ในการแสดงเนื้อหาในแบบของท่าน ตลอดจนแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านได้อีกด้วย https://www.digitalifecorp.com ยังใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงชื่อเข้าใช้โดยช่วยให้ท่านไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน (ในกรณีที่ https://www.digitalifecorp.com มีระบบสมาชิก ในอนาคตอันใกล้นี้)

7. เว็บบีคอน

https://www.digitalifecorp.com อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า gif พิกเซลเดี่ยว ซึ่งจะช่วยให้ https://www.digitalifecorp.com นับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บเพจและนำเสนอบริการร่วมกับคู่ค้าได้ https://www.digitalifecorp.com อาจใส่เว็บบีคอนลงในข้อความอีเมลที่มีข้อเสนอพิเศษหรือจดหมายข่าว https://www.digitalifecorp.com เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อความถูกเปิดขึ้นและถูกคลิกลิงก์หรือไม่

https://www.digitalifecorp.com อาจตั้งเว็บบีคอนของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ เพื่อเก็บรวบรวมสถิติและช่วยประเมินผลสำเร็จของการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดร่วมกัน ซึ่ง https://www.digitalifecorp.com ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บบีคอนของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนที่เมนูสำหรับสมาชิก หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือติดต่อได้ที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

9. การปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ในบางโอกาส https://www.digitalifecorp.com จะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริการ และเสียงตอบรับจากลูกค้า จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจดูคำชี้แจงนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ https://www.digitalifecorp.com ปกป้องข้อมูลของท่าน

10. การติดต่อ https://www.digitalifecorp.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ https://www.digitalifecorp.com ได้ที่ [email protected] หรือ Digitalife Corporation Limited

695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260

โทรศัพท์: + 66 (2) 742 9141

ผลลัพธ์
การยืนยัน